• Gedigen kompetens inom träkomponenter

  Gedigen kompetens inom träkomponenter

  150 års gemensam erfarenhet av träbearbetning gör oss till en flexibel träindustri med erfarenhet och kompetens.

 • Gedigen kompetens inom träkomponenter

  Gedigen kompetens inom träkomponenter

  150 års gemensam erfarenhet av träbearbetning gör oss till en flexibel träindustri med erfarenhet och kompetens.

 • Gedigen kompetens inom träkomponenter

  Gedigen kompetens inom träkomponenter

  150 års gemensam erfarenhet av träbearbetning gör oss till en flexibel träindustri med erfarenhet och kompetens.

 • Gedigen kompetens inom träkomponenter

  Gedigen kompetens inom träkomponenter

  150 års gemensam erfarenhet av träbearbetning gör oss till en flexibel träindustri med erfarenhet och kompetens.

Unnaryds Snickeri AB

Unnaryds Snickeri AB och Hubbestads Svarveri AB är företag med anor från början av förra seklet.  Sedan 2015 drivs båda företagen under samma tak i det lilla samhället Unnaryd i Halland.  

Företagets specialitet är limfog till b.l.a möbelindustrin, rundstång upp till  diameter 45 mm samt svarvning av kundspecifika detaljer. Vi arbetar mest  i hårdträ där ek, björk och ask är de vanligaste träslagen.

Gedigen kompetens inom träkomponenter

Företagens erkänt goda kunskaper inom trä och träbearbetning har  ytterligare förstärkts genom att den dagliga driften sedan ett antal år sker  med Anders Holmberg som ansvarig. Anders har en bred erfarenhet från  träbearbetning och har både Gesäll- och Mästarbrev inom möbelsnickeri. 

Tillsammans är vi sju anställda med över 150 års gemensam erfarenhet  av träbearbetning vilket gör oss till en flexibel träindustri med erfarenhet  och kompetens.

Vi ingår sedan några år i en koncern som också driver Snickarlaget Norden AB.  Inom gruppen finns det fler trapptillverkare vilket ger oss en stor inköpsvolym och tyngd i vår materialanskaffning, vilket gynnar Dig som kund. Sedan  tidigare har vi ett väl fungerande samarbete med flera stora leverantörer  av lövträ vilket gör att vi kan säkerställa snabba och tillförlitliga leveranser.

Kunderna återfinns till största delen inom möbel och trappindustrin men också inom tillverkning av dörrar och fönster. 

Vårt främsta uppdrag är att säkerställa att kundens kvalitetskrav uppfylls i en god balans med pris och leveranstid.


VÅRA SEGMENT

Limfog 
Vi tillverkar limfog i hårdträ i de flesta förekommande träslag tex ek, björk och ask, allt i möbelkvalitet. Vi tillverkar limfog helt enligt kundens specifikation. Vi gör den limfog ni behöver helt enkelt! 

Svarvning 
All vår svarvning är kundspecifik där även limmade ämnen kan utgöra grunden för bearbetningen. Vi har kapacitet att svarva både i stora och små serier. 

Dörrstommar 
Vi gör dörrstommar från grunden för både inomhus och utomhus. Vi kan mönsterlägga fanér, fräsa glasurtag, fanera skivmaterial mm. 

Handledare/rundstav 
Vi tillverkar rundstav upp till 45 mm. Rundstaven kan spetsskarvas vilket gör att det går att göra mycket långa handledare med en nästan osynlig skarv. 

Kompletta detaljer 
Över tid har vi mött ett ökat intresse av kompletta detaljer, där limfogen kan vara grunden och vi fortsätter bearbetningen och gör detaljen komplett enligt kundens design och konstruktion. Vi tillhandahåller bearbetning med CNC-maskiner eller manuellt. 

Hyvling av ämnen 
Hyvling av ämnen är en stor del av produktionen som också har ökat de senaste åren. Vi hyvlar ämnen i de dimensioner som kunden önskar. 

Ytbehandling 
Vi har egen lackeringsavdelning där vi kan tillhandahålla lackering enligt era önskemål.

Komplett och flexibel underleverantör

Vi är konkurrenskraftiga på de stora volymerna och flexibla för de små serierna – en komplett underleverantör på bearbetat hårdträ.

Har du önskemål om andra träslag än de vanligt förekommande träslagen inom hårdträ så har vi ett väl utvecklat samarbete med ett brett nätverk av leverantörer som möjliggör snabba leveranser även av mer udda träslag, utan att ge avkall på god kvalitet.

De sista åren har vi investerat i nya maskiner för att höja kvaliteten och öka kapaciteten. Våra hyvlar är nya och de bästa som erbjuds på marknaden. Vi har två limlinjer och ett flertal svarvar, fanerpressar och CNC-maskin.